Vi kontakter dig

Bliv ringet op af en af vores medarbejder, hør mere om vores vikarløsninger og hvad vi kan tilbyde din virksomhed.

Corporate Social Responsibility

I Must Vikar arbejder vi for at styrke den pædagogiske, sundheds- og socialfaglige indsat i virksomheder, organisationer og offentlige instanser ved at stille dygtige og kompetente vikarer til rådighed. Samtidig sikrer vi gode, fleksible arbejdsforhold.

Vi tror på, at vi kan bidrage med at skaffe fleksibel bemanding til virksomheder, organisationer og offentlige instanser og samtidig gøre en forskel for samfundet. Derfor donerer vi minimum 5 % af vores overskud til velgørenhed.

Verdensmål:

FN´s Verdensmål består af 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling, som alle FN´s medlemslande, herunder Danmark har forpligtiget sig til at arbejde med. I MUST Vikarbureau tilslutter vi os FN´s verdensmål med henblik på hele tiden at blive endnu mere bevidst om, hvordan vi kan være med til at fremme en positiv udvikling mod en mere retfærdig verden. Vi arbejder aktivt med særligt fokus på tre af målene.

Mål nr. 3: Sundhed og trivsel

Målet handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel i alle aldersgrupper. MUST Vikar stiller dygtige og kompetente vikarer til rådighed, der er med til at styrke indsatsen indenfor blandt andet sundhedsvæsnet.

Vi arbejder for at fremme livskvaliteten gennem kompetente, varme hænder til alle aldersgrupper i vores samfund for at fremme såvel mental som fysisk sundhed.

Mål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Målet handler blandt andet om at sikre beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle herunder særligt migrantkvinder og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

MUST Vikar arbejder målrettet for at sikre at mennesker kommer ind på arbejdsmarkedet. Derudover arbejder vi over en bred kam for at sikre gode, fleksible jobs til personalet i den pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige sektor.

Mål nr. 10: Mindre ulighed

Målet handler om reducere uligheden mellem mennesker. Alle mennesker skal i højere grad inddrages uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk status, og diskriminerende love, politikker og skikke skal afskaffes.

MUST er et multietnisk vikarbureau og vi består af mennesker med forskellige etnisk og kulturel baggrund. Vi giver medindflydelse og mulighed for medejerskab til alle vores medarbejdere.

Samtidig tilbyder vi pædagogiske, social og sundhedsfaglige indsatser med særlig sproglig og kulturel forståelse, da vi ved det fremmer den faglige indsatsen, når der ikke er sproglige eller kulturelle barrierer.